18 Julai 2009

PENDAFTARAN KUMPULAN 2009

Dengan rasa sukacita dan bangganya ingin dimaklumkan kepada seluruh warga Pengakap Malaysia bahawa Kumpulan Ke 38, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan telah selamat didafarkan pada 15 Julai 2009.

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pemimpin Kumpulan, Puan Janatunn'Ain serta barisan pemimpin lain yang berusaha menyambut seruan PPM Hulu Langat dan PPM Kebangsaan memastikan urusan pendaftaran dapat diuruskan secepat mungkin.

Para pemimpin dan ahli PPM38HL diharap dapat menyemak senarai nama dibawah untuk memastikan butiran yang dimasukkan adalah lengkap.Sila merujuk kepada Puan Janatunn'Ain jika terdapat sebarang kesilapan data.PELAWAT TERKINI