27 April 2008

Lencana Keahlian


Lencana Keahlian dianugerahkan kepada ahli yang lulus untuk menjadi ahli yang sah dalam Pergerakan Pengakap.Sebelum dilantik menjadi ahli dan mendapat Lencana Keahlian, seorang ahli akan diuji dalam perkara-perkara yang berikut untuk memberi pengetahuan asas yang mudah serta pengalaman berpengakap.
  1. Persetiaan Pengakap & Undang-Undang Pengakap

  2. Hormat Pengakap & Cogan Kata Pengakap Kanak-Kanak

  3. Cerita Hutan & Permulaan Pergerakan Pengakap

  4. Istiadat Laung Agung

Lencana Keahlian ini dipakai di poket kiri baju pengakap.Photobucket

PELAWAT TERKINI