19 April 2008

Rambu Pengakap Kanak2


Pengakap Kanak Kanak yang telah mendapat Lencana Keris Emas & 6 Lencana Kepandaian (2 Lencana Kegemaran, 2 Lencana Pengetahuan & 2 Lencana Perkhidmatan) LAYAK untuk memakai Rambu Pengakap Kanak Kanak dengan syarat Pengakap Kanak Kanak itu:
  • Pemegang Lencana Keris Emas selama 3 bulan
  • Berkelakuan baik
  • Mempunyai sifat kepimpinan yang baik dan boleh dicontohi


PELAWAT TERKINI